Sunday, February 7, 2016

Kiire Ja Lihtne Arvutuse Valem - Tuludeklaratsioon 2016 - maksu ja tolliamet

Tulude deklareerimise aeg on kohe-kohe ukse ees, alljärgnev on imelihtne moodus kuidas kiirelt ja lihtsalt pead vaevamata saab välja arvutada tagastamisele kuuluva summa, Koondandmetega 2015 aasta väljamaksete kohta ning paralleelselt on võimalus välja arvutada enammakstud tulumaksu tagastus mis on saadaval MTA kodulehel alates 8-st veebruarist 2016.


2016 tuludeklaratsiooni olulisemad tegurid faktid tulumaksumäär maksuvaba tulu tulemaksu tagastus
2016 Tuludeklareerimise olulisemad faktid

Olulised kuupäevad seoses tulude deklareerimisega 2016 aastal:

8.-10. veebruar. Võimalus tutvuda e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega.

15. veebruar. Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis avatakse. Teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki.

29. veebruar. Tulumaksu tagastamise algus e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele.

31. märts. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.

20. aprill. Tulumaksu tagastamise algus paberdeklaratsiooni esitanud klientidele.

NÄIDE 1. Pere kahe lapsega. Abikaasad soovivad teha ühise tuludeklaratsiooni. 
Algandmed olid järgmised:

Naine:
aastane brutotulu: 2600
kinnipeetud tulumaks: 131.68
tasutud koolituskulud: 200
kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 52
kinnipeetud töötuskindlustus: 41.60
Mees:
aastane brutotulu: 9000
kinnipeetud tulumaks: 1365.60
kohustuslik kogumispension: 180
kinnipeetud töötuskindlustus: 144
+ 2 last - 6a ja 9a

Arvutuskäik on järgnev:

Tulu kokku: 2600 + 9000 = 11 600
Maha arvamised:
Maksuvaba 2 x 1848= 3696
TKM 41.60 + 144 = 185.60
KPM 52 + 180 = 232
koolitus 200
lapse maksuvaba 1848
Kokku mahaarvamised: 6161.60
Maksustatav tulu: 11 600 - 6161.60 = 5438.40
Tulumaks sellelt 5438.40 * 20% = 1087.68 (summa, mis on siis 2015. aasta lõplik tulumaksu kohustus)
Tasutud tulumaks: 131.68 + 1365.60 = 1497.28 (aasta jooksul tasutud tulumaks)
Lõplik maksukohustus: 1087.68 - 1497.28 = -409.60
Seega on aasta jooksul tasutud rohkem tulumaksu ning enam makstud tulumaks 409.60 tagastatakse tuludeklaratsiooni esitanud pereliikme pangakontole.

NÄIDE 2. Üksik keskmist Eesti palka teeniv inimene. Isik soovib esitada üksikdeklaratsiooni.

aastane brutotulu: 12 000
kinnipeetud tulumaks:1944
kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 240
kinnipeetud töötuskindlustus: 192

Tulumaksu arvutuskäik:
Tulud 12 000
mahaarvamised:
maksuvaba tulu 1848
kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 240
kinnipeetud töötuskindlustus: 192
kokku mahaarvamised: 2280
Maksustatav tulu : 12 000- 2280 = 9720
Tulumaks sellelt: 9720 * 20% = 1944 (summa, mis on siis 2015. aasta lõplik tulumaksu kohustus)
Tasutud tulumaks: 1944 (aasta jooksul tasutud tulumaks)
Lõplik maksukohustus : 1944 - 1944 = 0
Kuna aasta jooksul oli tulumaks õigesti kinni peetud ja arvestatud ka jooksvalt igakuist maksuvaba tulu, siis ei saa midagi tagasi ega ka tule juurde tasuda.


Mis saab siis, kui ma lihtsalt jätan tuludeklaratsiooni tähelepanuta ja ei esita seda?

Kõigil ei olegi kohustust tuludeklaratsiooni esitada ehk kui tulult ei ole vaja tasuda täiendava tulumaksu või saadud tulu aastas kokku ei ületanud maksuvaba tulu piirmäära, siis deklaratsiooni esitama ei pea. Viimase kolme aasta lõikes on hilinejate arv jäänud samaks ja eraisikuid on üle 11 000 (deklaratsioone esitati möödunud aastal üle poole miljoni ehk 592 507), FIE-de puhul on see number ca 1000 (2014. aasta eest oli 34 614 inimesel kohustus esitada füüsilise isiku tuludeklaratsioon).

Kui me tuludeklaratsioonide järelkontrollis avastame, et selline deklaratsioon on jäetud esitamata, kus inimene pidanuks tulumaksu juurde maksma, siis me võtame inimesega ühendust ja tavaliselt meeldetuletusest ka piisab ja deklaratsioon esitatakse ära.

Igal juhul on mõistlik saadud tulu õigel ajal deklareerida, sest kui me näiteks tuludeklaratsiooni järelkontrollide käigus näeme, et seda tehtud ei ole, lisandub maksmata maksusummale ka viivis ja siis tuleb juba oluliselt rohkem tasuda.No comments:

Post a Comment